Gestalt dla psychoterapeutów innych modalności to wzbogacające warsztaty grupowe dla terapeutów pracujących w innym nurcie niż Gestalt.

Cykl warsztatów Gestalt dla psychoterapeutów pracujących w innych modalnościach – Dominika Plisiecka

Serdecznie zapraszamy na warsztat z Dominiką Plisiecką!

Tytuł: Proces warsztatowy w nurcie Gestalt dla psychoterapeutów innych modalności

Prowadzący: Dominika Plisiecka

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Termin: 20.10.2023 – 24.03.2024

Ilość godzin: 86 godzin zegarowych (5 zjazdów)

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź

Ilość uczestników: 8 – 12 osób

Dla kogo: Dla terapeutów innych modalności niż Gestalt, psychologów, pedagogów pracujących w obszarze wsparcia.  

Koszt: 4 300 zł, rozłożone na raty:

 • Rata pierwsza: 1 300,00 zł (tysiąc trzysta złotych 00/100) – płatna w terminie 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego,
 • Rata druga: 3 000 zł (trzy tysiące złotych 00/100) – płatne zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. –  600,00 zł – rata płatna do  10.10.2023 r.
  2. –  600,00 zł – rata płatna do  10.11.2023 r.
  3. –  600,00 zł – rata płatna do  10.12.2023 r.
  4. –  600,00 zł – rata płatna do  10.01.2024 r.
  5. –  600,00 zł – rata płatna do  10.02.2024 r.

Gestalt dla psychoterapeutów innych modalności – opis:

Warsztat Gestalt dla psychoterapeutów innych modalności to intensywna forma pracy grupowej skierowana do terapeutów pracujących w innym nurcie niż Gestalt, ale również do psychologów, pedagogów pracujących w obszarze wsparcia. Przebieg warsztatu zaplanowany jest na 5 intensywnych spotkań, podczas których Uczestnicy będą mogli pozyskać niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności prowadzenia procesów terapeutycznych w zgodzie z założeniami metodologicznymi psychologii Gestalt. Program warsztatu kładzie nacisk na podstawowe rozważania teoretyczne, ale przede wszystkim na rozwój osobisty uczestników oraz ich techniki pracy i możliwość konsultacji interwizyjnej.

Celem warsztatu jest stworzenie bazowych warunków do praktycznego wzbogacania metod pracy psychoterapeutycznej o elementy nurtu Gestalt. Harmonogram spotkań wysyłamy drogą mailową. Uczestnicy warsztatu, po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Zgłoszenia na warsztat gestalt dla psychoterapeutów innej modalności:

Zapisy na warsztat przyjmujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest tutaj: WARSZTAT GESTALT – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i który prosimy wysyłać na adres mailowy: [email protected]

Ramy programowe:

SPOTKANIE I

Trening integracyjno – interpersonalny

 • Poznanie się uczestników, rozeznanie się w osobistych potrzebach i oczekiwaniach
 • Trening komunikacji z uwzględnieniem metodologii Gestalt

SPOTKANIE II

Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt

 • Filozoficzne źródła psychoterapii Gestalt – egzystencjalizm, fenomenologia, holizm
 • Teoria pola Kurta Lewina
 • Gestaltowskie ujęcie kontaktu
 • Teoria figury i tła

SPOTKANIE III

Cykl doświadczania/Mechanizmy budowania kontaktu

 • Samoregulacja jako jedyny dostępny sposób zaspokajania potrzeby
 • Zasada fenomenologicznego postrzegania świata i zamykania figury w dostępny sposób w danym momencie 
 • Mechanizmy jako twórcze przystosowanie w kontakcie granicznym
 • Przerwy w kontakcie granicznym jako sposób istnienia
 • Interwizja

SPOTKANIE IV

Struktura sesji psychoterapeutycznej

 • Prekontakt, faza przygotowawcza
 • Faza wyłaniania wątków do pracy
 • Znaczące momenty sesji, twórcze doświadczenia
 • Faza podsumowania i domknięcia
 • Budowanie doświadczenia – tworzenie eksperymentu poprzez zorientowanie go na proces
 • Dyskusja i twórcza wymiana poglądów i doświadczeń
 • Interwizja

SPOTKANIE V

 • Podsumowanie wiedzy. Asymilacja doświadczeń osobistych
 • Interwizja

Harmonogram warsztatów:

Harmonogram zajęć (POBIERZ) – Szkoła Gestalt dla Psychoterapeutów – Grupa 1

NR ZAJĘĆDATATEMATDNI I GODZINY ZAJĘĆ
1.20.10 – 22.10.2023Trening integracyjno – interpersonalnyPiątek: 15:00 – 19:00, Sobota, niedziela: 9:00 – 15:00
2.01.12 – 03.12.2023Wprowadzenie do psychoterapii GestaltPiątek: 15:00 – 19:00, Sobota, niedziela: 9:00 – 15:00
3.19.01 – 21.01.2023Cykl doświadczenia/Mechanizmy budowania kontaktu/InterwizjaPiątek: 15:00 – 19:00, Sobota: 9:00 – 15:00, Niedziela: 9:00 – 19:00
4.16.02 – 18.02.2023Struktura sesji psychoterapeutycznej/InterwizjaPiątek: 15:00 – 19:00, Sobota: 9:00 – 15:00, Niedziela: 9:00 – 19:00
5.22.03 – 24.03.2024Podsumowanie – asymilacja doświadczeń/InterwizjaPiątek: 15:00 – 19:00, Sobota, niedziela: 9:00 – 15:00