Bezpłatny webinar z Johnem Gillespie!

Serdecznie zapraszamy na 2 godzinny, bezpłatny webinar z Johnem Gillespie!

Temat webinaru: SE* SE* SE* workshop…. And more se*! Building our ground as therapists to work with sexuality – Praca z seksualnością. Budowanie fundamentów w pracy terapeutycznej z cielesnością.

Prowadzący: John Gillespie

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Termin: 05.09.2023

Dzień webinaru: Wtorek: 17:00 – 19:00

Webinar skierowany jest do psychologów i psychoterapeutów. Odbędzie się na platformie zoom. Prowadzony będzie w języku angielskim i tłumaczony na język polski. Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: [email protected]. Niezbędne do zgłoszenia jest podanie imienia i nazwiska.

Bezpłatny webinar z Johnem Gillespie – opis wydarzenia:

Rozmowa o seksie, naszych ciałach seksualnych i osobowościach może wydobyć na powierzchnię aspekty wstydu, izolacji, traumy, dynamiki przywilejów/opresji, a duchowa tożsamość może zostać wyodrębniona z codziennej osobowości i zakodowana w naszej seksualnej jaźni. Te części nas samych mogą często pozostać nietknięte podczas szkoleń terapeutycznych, a nawet samej terapii, ze względu na połączenie tabu, stopnia zaufania i osobistej intymności, które są niezbędne do dzielenia się naszymi seksualnymi jaźniami.

Webinar może posłużyć jako wprowadzenie do warsztatu październikowego. Pozwoli zapoznać się z pracą Johna Gillespie oraz umożliwi uczestnikom pracę w większym komforcie z doświadczeniami klientów w zakresie seksu i/lub pozwoli osiągnąć większy stopień osobistego komfortu wokół seksu.

Kilka słów o Johnie Gillespie:

John Gillespie jest wykwalifikowanym praktykiem gestalt i psychoterapeutą (MA Gestalt Therapy/Diploma in Counselling). Jest założycielem i dyrektorem naczelnym New Gestalt Voices. Posiada ogromne doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z traumą we wczesnym okresie życia, samotnością, wstydem, uzależnieniami, trudnościami w relacjach, lękiem/depresją, płcią/seksualnością, żalem i pytaniami o cel życia. 

John Gillespie ukończył London Gestalt Centre, MA in Gestalt Psychotherapy, Metanoia, MSc in Gestalt Psychotherapy, PHG Reading Group z Perrym Klepnerem, Pracę z procesem fizycznym w Gestalt Institute Cleveland, Pracę z grupami i zespołami w London Gestalt Centre. Jest dyplomowanym psychoterapeutą sztuki integracyjnej (IATE) oraz posiada dyplom z doradztwa, które ukończył w Albany Centre. Prowadził liczne warsztaty na konferencjach, min:

  • „Uzależnienia w roli terapeutów: Co się dzieje, gdy to my jesteśmy problemem i jak się wspieramy?” –  Warsztat prezentowany na konferencji UKAGP 2022 r.
  • „Czas i duchowość”: Warsztat prezentowany na konferencji EAGT w Budapeszcie 2019 r.
  • „Bringing Sex On”: Warsztat współfacylitowany z Chrisem O’Malleyem na Toronto AAGT Conference 2018 r.
  • Writing and Not Writing; doświadczalna eksploracja tego, co dzieje się, gdy siadamy do pisania. Warsztat współprowadzony z Martinem Cappsem na konferencji UKAGP 2017/ oraz z Chrisem O’Malleyem na konferencji UKAGP 2019