Webinarium konsultacyjne dla praktyków psychologicznych o obywatelstwach innych niż polskie. Łódzka Szkoła Gestalt | 7.09.2023 g. 17:00-20:00

Webinarium konsultacyjne dla praktyków psychologicznych o obywatelstwach innych niż polskie

Webinarium konsultacyjne informacje organizacyjne:

Serdecznie zapraszamy na webinar dla psychologów/psychoterapeutów/psychiatrów o obywatelstwach innych niż polskie

Temat webinaru: „Praktyka psychologiczna w Polsce: kwestie legalizacji i nie tylko”.

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Termin: 7.09.2023 g. 17:00-20:00

Formularz zgłoszeniowy: DOCX | PDF

Format spotkania: online (zaproszenie zostanie wysłane po opłaceniu uczestnictwa).

Język webinarium: rosyjski

W dniu 7 września w godzinach 17.00-20.00 (czasu warszawskiego) odbędzie się webinarium konsultacyjne na temat „Praktyka psychologiczna w Polsce: kwestie legalizacji i nie tylko”. Konsultacje poprowadzą doświadczeni prawnicy polskiej firmy Phoenix Consulting, wspierani przez Łódzką Szkołę Gestalt, specjalizującą się w legalizacji pobytu obywateli w Polsce.

Zasadność spotkania wynika z częstych próśb klientów Łódzkiej Szkoły Gestalt, którzy przeprowadzili się do Polski z innych krajów i nie mają bonusów dostępnych dla obywateli Ukrainy w procesie legalizacji.

Spotkanie odbędzie się w języku rosyjskim. Prowadzący przedstawią podstawowe zasady i wymagania dotyczące kwestii legalizacji, a następnie uczestnicy będą mogli zadawać pytania i otrzymywać porady z praktycznymi zaleceniami.

Wstępny zakres pytań zidentyfikowany przez uczestników jest następujący:

  • Jestem psychologiem/psychoterapeutą/psychiatrą. Nie mam obywatelstwa polskiego ani ukraińskiego. Chcę legalnie pracować i praktykować w Polsce. Jak mogę to zrobić?
  • Pracowałem jako praktyk Gestalt w moim kraju. Co i jak mogę legalnie robić w Polsce w tej dziedzinie (szkolenia, doradztwo, terapia)? Praktyczne porady dotyczące organizacji procesów, online/offline, znalezienia biura, pracy z klientami.
  • Praktyczne porady krok po kroku dotyczące relokacji, organizacji życia i praktyki w Polsce. Unikalne programy wsparcia od polskich władz państwowych dla migrantów w celu zminimalizowania kosztów zakwaterowania, szkolenia, rozpoczęcia działalności.

Liczba uczestników jest ograniczona.

Koszt spotkania wynosi 35 EUR / 150 PLN.

Potwierdzenie płatności oraz formularz zgłoszeniowy prosimy o przesyłanie tutaj tutaj: [email protected].

Płatność przez PayPal tutaj: https://paypal.me/lodzkaszkolagestalt?country.x=PL&locale.x=pl_PL

Lub na rachunek bieżący: 63 2490 0005 0000 4500 7551 4132 AliorBank, Swift ALBPPLPW, IBAN 63 2490 0005 0000 4500 7551 4132 (KM Studio, Marcin Ślifirski)*.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronę danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez firmę Łódzką Szkołę Gestalt prowadzoną przez KM Studio Marcin Ślifirski w Łodzi. KM Studio Marcin Ślifirski zapewnia Państwu prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji. KM Studio, Marcin Ślifirski ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź, tel. +48 512 344 837, www.kmstudio.com.pl, [email protected], NIP 772-156-32-86, nr konta 63 2490 0005 0000 4500 7551 4132 AliorBank, Swift ALBPPLPW, IBAN 63 2490 0005 0000 4500 7551 4132.


7 сентября с 17.00 до 20.00 (по Варшаве) состоится вебинар-консультация на тему «Психологическая практика в Польше: вопросы легализации и не только»

Консультацию проводят опытные юристы польской компании «Феникс Консалтинг» при фасилитации Lodzka Szkola Gestalt, специализирующиеся на легализации граждан в Польше.

Актуальность встречи назрела ввиду частых запросов со стороны клиентов Lodzka Szkola Gestalt, переехавших в Польшу из других стран и не имеющих тех бонусов, которые доступны гражданам Украины в процессе легализации.

Встреча проводится на русском языке. Ведущими будут изложены основные принципы и требования вопросов легализации, далее участники смогут задать имеющиеся вопросы и получить консультацию с практическими рекомендациями.

Предварительно спектр вопросов, обозначенный участниками, следующий:

– Я психолог/психотерапевт/психиатр. Не имею гражданство Польши либо Украины. Хочу легально работать и практиковать в Польше. Как мне это сделать?

– Я работал/а как гештальт-практик в своей стране. Что и как легально могу я делать в Польше в этой сфере (обучение, консультирование, терапия)? Практические рекомендации по организации процессов, онлайн/офлайн, поиск офиса, работа с клиентами.

– Практические пошаговые рекомендации по переезду, организации быта и практики в Польше. Уникальные программы поддержки со стороны польских государственных органов для мигрантов по минимизации расходов на жилье, обучение, стартапы.

Количество участников ограничено. Формат встречи: онлайн (приглашение высылается после совершения оплаты участия).  

Стоимость встречи – 35 евро /150 злотых.

Подтверждение оплаты участия просьба выслать сюда: [email protected] + PDF

Оплата по PayPal тут: https://paypal.me/lodzkaszkolagestalt?country.x=PL&locale.x=pl_PL

Либо на расчетный счет:

63 2490 0005 0000 4500 7551 4132 AliorBank, Swift ALBPPLPW, IBAN 63 2490 0005 0000 4500 7551 4132 (KM Studio, Marcin Ślifirski)*

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. Nr 133, poz. 883) przez firmę Łódzką Szkołę Gestalt prowadzoną przez KM Studio Marcin Ślifirski w Łodzi. KM Studio Marcin Ślifirski  zapewnia Państwu prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji. KM Studio, Marcin Ślifirski ul. Piotrkowska 125, 90-430  Łódź, Tel: +48 512 344 837,  www.kmstudio.com.pl, [email protected], NIP 772-156-32-86, nr konta 63 2490 0005 0000 4500 7551 4132 AliorBank, Swift ALBPPLPW, IBAN 63 2490 0005 0000 4500 7551 4132.