Zapraszamy na warsztat z psychofarmakoterapii w Łódzkiej Szkole Gestalt. Zajęcia przeznaczone są dla terapeutów i psychologów.

Łódzka Szkoła Gestalt serdecznie zaprasza na warsztat z psychofarmakoterapii z lekarką psychiatrą – Agnieszką Brzezińską!


Na warsztat z psychofarmakoterapii zapraszamy:

• Psychoterapeutów/-ki i psychoterapeutów/-ki w szkoleniu pracujących/-ce w różnych modalnościach

• Psychologów/-żki i pedagogów/-żki pracujących/-ce w obszarze wsparcia


Temat warsztatu: Mechanizm działania i rola leczenia biologicznego podczas psychoterapii. Psychoterapia – leczenie przyczynowe. Leczenie biologiczne – wyłącznie objawowe („symptomolityczne”), wspomagające.

Trener prowadzący: Agnieszka Brzezińska

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Termin: 7.10.2023

Dzień warsztatu: Sobota: 10:00 – 16:00

Ilość godzin: 6 godzin zegarowych

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź

Koszt: 500 zł

Zapisy przyjmujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.


Warsztat z psychofarmakoterapii – zagadnienia:

PODSTAWY PSYCHOFARMAKOLOGII

  1. Rys historyczny, czyli skąd się biorą uprzedzenia i niechęć do leków.
  2. Podstawowe zasady skutecznej farmakoterapii, czyli skąd właściwie wiemy, który lek zastosować i w jakiej dawce?
  3. Podział leków na: leki (neuroleptyczne) przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, leki stabilizujące nastrój, leki przeciwlękowe i nasenne, leki prokognitywne, leki wspomagające terapie uzależnień.
  4. Potencjalne działania niepożądane, czyli co może pójść nie tak oraz potencjalny rachunek zysków i strat.
  5. Potencjał uzależniający leków psychotropowych i zasady ich odstawiania, czyli czy trzeba je brać do końca życia.
  6. Farmakoterapia a psychoterapia i ich wspólne obszary działania.
  7. Psychoterapia jako leczenie biologiczne, czyli jak psychoterapia wpływa na mózg i czy można to zmierzyć.
  8. Inne metody leczenia biologicznego poza farmakoterapią, czyli o elektrowstrząsach.

Kilka słów o Agnieszce Brzezińskiej:

Lekarka specjalistka w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych. Rezydenturę odbyła w CSK UM w Łodzi, gdzie pracowała w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej, a także w Klinice Zaburzeń Psychotycznych i Psychogeriatrii. Ponadto swoje doświadczenie w pracy w trybie dyżurów całodobowych zdobywała również w Oddziałach Psychiatrii Żeńskiej i Męskiej oraz Oddziałach Leczenia Zaburzeń Abstynencyjnych i Leczenia Uzależnień w Zgierzu. Doświadczenie w pracy integrującej leczenie farmakoterapią i psychoterapią wyniosła z Oddziału Dziennego Zaburzeń Psychotycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Łodzi. Ponadto, prowadzi zajęcia ze studentami, również anglojęzycznymi,  oraz badania naukowe m.in. w zakresie czynników remisji pierwszorazowych epizodów psychotycznych w Klinice Zaburzeń Psychotycznych i Psychogeriatrii.

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, nerwicowych, lękowych, zaburzeń snu oraz zaburzeń osobowości, zaburzeń psychotycznych (zwłaszcza schizofrenii).

Zawsze przykłada dużą wagę do psychoedukacji pacjenta oraz członków jego rodziny, z chęcią poświęci czas na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. W gabinecie stawia na przyjazne i bezpośrednie podejście, zapewnia bezpieczną atmosferę wszystkim pacjentom, również LBGT+. Duży nacisk kładzie na łączenie precyzyjnie dobranej farmakoterapii z psychoterapią.

Stale stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, szkoleniach oraz kursach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych. Obecnie w trakcie szkolenia nauczycielskiego MBCT – terapii poznawczej opartej na uważności oraz w trakcie szkolenia Trauma Research Foundation’s Certificate in Traumatic Stress. Ukończyła kurs DBT Comprehensive – prowadzi treningi DBT i pracuje w zespole konsultacyjnym DBT.

Fascynuje ją sposób przedstawiania zaburzeń psychicznych w literaturze, kinematografii i kulturze popularnej, w związku z tym jako konsultant merytoryczny uczestniczyła w projektowaniu gier komputerowych.