24 lutego odbyło się bardzo inspirujące i ubogacające spotkanie zespołu Szkoły Gestalt. Pracowaliśmy z zespołem nad wspólnymi dla nas wartościami oraz nad wizją tego, jaki Gestalt jest nam bliski.

To, co się wyłania, jako najważniejsze to odpowiedzialność, uważność na potrzeby innych i na siebie, otwartość, afirmacja różnorodności, spotkanie w dialogu, wolność, spójność.

Wkrótce napiszemy więcej o tym, co kryje się za każdą z tych wartości i jak wdrażamy je w życie w naszej szkole.