W ramach tworzenia Łódzkiej Szkoły Gestalt spotykamy się z fantastycznymi ludźmi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem związanym z terapią, Gestaltem, a także tworzeniem organizacji i tym, co ważne w programie szkolenia terapeutycznego. Ostatnio, dzięki uprzejmości Kamili Biały, mieliśmy możliwość  spotkać się z Johnem Gillespie.

John jest psychoterapeutą Gestalt, który szkolił się w Centrum Gestalt w Londynie, w Metanoya Centre a także w Gestalt Institute of Cleveland. Jeszcze podczas szkolenia założył organizację New Gestalt Voices, której celem jest wspieranie głosów tych, którzy mają najmniejsze szanse zostać wysłuchanymi w dialogu społeczno-politycznym, i wprowadzanie tego do dyskusji w społeczności gestaltowskiej. NGV publikuje artykuły i robi warsztaty na temat roli władzy i związanego z nią ucisku we współczesnych społeczeństwach. Jest organizacją, która dąży do niehierachiczności, promując głos nowych osób, a także nowe tematy i podejścia w ramach naszego podejścia. Jednocześnie, pozostaje w dialogu z istniejącymi prądami i tematami. 

Rozmawialiśmy z Johnem i Kamilą na temat budowania organizacji i tego, jak ważne jest w tym procesie to, aby ludzie ją tworzący mieli ze sobą więź, aby się znali. Do efektywnej pracy nad konkretnymi zadaniami potrzebna jest dobra relacja między ludźmi w zespole i to, aby tworzyć warunki i zapraszać do otwartej wymiany dotyczącej wartości, potrzeb i uczuć. Bierzemy sobie to do serca. Co miesiąc spotykamy się z zespołem. Najpierw się poznawaliśmy (wciąż to robimy), ustaliliśmy wokół jakich wartości będziemy tworzyć zespół i szkołę, rozmawiamy, superwizujemy się, mówimy o tym, co nas cieszy, ale też czego się boimy. Otwarcie.

John zwracał też uwagę na to, aby w szkoleniu nie zabrakło pracy nad traumą, uzależnieniami i seksualnością. Mamy te tematy uwzględnione w curriculum. Pracujemy obecnie nad tym, aby w programie umieścić trzy moduły na temat seksualności zamiast jednego. Jeśli chodzi o uzależnienia i traumę – w maju i w czerwcu wzmocnimy się warsztatem Rafaela Cortiny, którego będziemy mieli zaszczyt gościć.

Trzecia ważna rzecz ze spotkania z Johnem i Kamilą – praca ze studentami/studentkami w równowadze między procesem a edukacją. Jedno i drugie jest bardzo ważne, nie da się uczyć, gdy jakieś emocje/potrzeby w grupie pozostają niezaopiekowane. Zamierzamy łączyć pracę w procesie grupowym z nauką. Każde zajęcia edukacyjne planujemy zaczynać i kończyć obserwowaniem i omawianiem procesu grupowego. 

Pochyliliśmy się z Kamilą i Johnem nad tematem hierarchiczności i władzy, nieuchronnie obecnymi w procesie szkolenia, tak jak i w samym procesie terapii. Dopiero stosunkowo od niedawna psychoterapia Gestalt, akcentująca kontakt, fenomenologię spotkania ja-ty i równości, podkreśla fenomen różnicy i różności (różnorodności). W praktyce klinicznej i w szkoleniu terapeutycznym przekłada się to na dwutorowość myślenia o kontakcie i bycia w kontakcie. Z jednej strony interesuje nas to klasyczne tu-i-teraz pomiędzy nami, świadomość relacyjna i doznaniowa, ale z drugiej strony mamy obowiązek – jako osoby pomagające i trenujące innych – mieć świadomość szerszego pola i kontekstu. Świadomość opresji, z jaką stykają się nasze osoby klienckie czy osoby studiujące i jednocześnie świadomość naszych przywilejów, to coś, co będzie zawsze obecne w tle. Będzie przejawiać się m.in. w poczuciu wstydu czy wycofania. Koncentracja jedynie na figurze natychmiastowości doświadczenia wydaje się niewystarczająca, a wręcz reprodukująca istniejące reżimy władzy w naszym społeczeństwie. Chcemy w naszej szkole mieć to na uwadze. Budować razem doświadczenie wspólnoty opartej na różnicy. W tym sensie nasze szkolenie terapeutyczne ma równocześnie cel edukacyjny i polityczny, kształcenie obywateli i obywatelek – by posłużyć się sformułowaniem Malcolma Parletta, brytyjskiego gestaltysty, przyjaciela i superwizora New Gestalt Voices.

Z Johnem i Kamilą zamierzamy kontynuować nasze rozmowy i konsultacje. Wkrótce też będziemy mieli przyjemność zaprosić na warsztat, który przygotowują.