Start rok rozwojowy - Łódzka Szkoła Gestalt

Start I edycji roku rozwojowego w Łódzkiej Szkole Gestalt to początek nowej drogi zarówno dla nas – całego zespołu ŁSG, ale również dla naszych studentów.

Praca w dziedzinie psychoterapii Gestalt to prawdziwa sztuka, która pozwala pomagać innym w zrozumieniu siebie i skuteczniejszym radzeniu sobie z życiowymi trudnościami. Życzymy wszystkim studentom wytrwałości, zaangażowania i głębokiego zrozumienia tej metodologii. Niech ta droga do zostania psychoterapeutami Gestalt przyniesie Wam wiele wspaniałych doświadczeń, zarówno osobistych, jak i zawodowych.

Dziękujemy za zaufanie!

Powodzenia i sukcesów w drodze do rozwoju!