Szkoła Psychoterapii Gestalt – Zadaniem Szkoły jest przygotowanie uczestników do odpowiedzialnej i samodzielnej pracy psychoterapeutycznej. Łódzka Szkoła Gestalt oferuje pełne przygotowanie merytoryczne i praktyczne w tym zakresie, spełniając jednocześnie wszelkie standardy Organizacji EAGT, pod które podlega. Uczestnik po ukończeniu pełnego, czteroletniego procesu kształcenia może ubiegać się o Certyfkat EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Szkoła Psychoterapii Gestalt – co warto wiedzieć wybierając Szkołę Psychoterapii?

  • Czym charakteryzuje się dany nurt?
  • Czy założenia danego nurtu są zgodne z naszymi przekonaniami, wartościami?
  • Jakie są kryteria przyjęć do danej Szkoły?
  • Czy program spełnia standardy Stowarzyszenia danej modalności?
  • Czy ukończenie Szkoły daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty w danej modalności?
  • Jak wygląda system zaliczeń i egzaminów?
  • Czy ukończenie pełnego, czteroletniego szkolenia daje możliwość ubiegania się o certyfikat Stowarzyszenia, pod które podlega Szkoła Psychoterapii?
  • Jakie wymagania należy spełnić, aby móc w przyszłości ubiegać się o certyfikat?

Jeśli interesuje Cię praca w nurcie Gestalt, na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Jeśli masz inne, chętnie na nie odpowiemy. Jesteśmy dostępni:

  • Telefonicznie: 575 591 555