Wymagania wobec studentów Łódzkiej Szkoły Gestalt, są następujące:

 • Uczestnictwo we wszystkich zajęciach – na Etapie I – Rozwojowym dopuszczalna jest nieobecność na zajęciach w wymiarze 20h szkoleniowych (tj. 1 zjazd). Na Etapie II – Szkolnym brak dopuszczalnych godzin nieobecnych. Uczestnik zaś ma prawo do odrobienia zajęć z inną grupą szkoleniową. Odrabianie zajęć jest płatne 800 zł za zjazd. 
 • Uzyskanie zaliczeń z zajęć oraz superwizji,
 • Terminowe składanie dokumentów o odbytych stażach, terapii indywidualnej, treningach czy warsztatach dodatkowych. Uczestnik składa dokumenty bezpośrednio do superwizora:

Na roku 1 – na ostatnich zajęciach poprzedzających zaliczenie roku – 9 zjazd.

 • Zaświadczenie o terapii własnej z podpisem terapeuty oraz ilością godzin,
 • Zaświadczenie o odbyciu stażu z podpisem instytucji w jakiej praktykuje wraz z ilością godzin – jeśli uczestnik ma już pisemną zgodę i praktykuje,
 • Zaświadczenie o dodatkowym treningu – jeśli uczestniczył – wraz z podpisem prowadzącego i ilością godzin,
 • Zaświadczenie o dodatkowych warsztatach wraz z podpisem osoby prowadzącej i ilością godzin, o ile uczestnik brał w takim udział.

Na roku 2 – na ostatnich zajęciach poprzedzających zaliczenie roku – 9 zjazd.

 • Zaświadczenie o terapii własnej z podpisem terapeuty oraz ilością godzin,
 • Zaświadczenie o odbyciu stażu z podpisem instytucji w jakiej praktykuje wraz z ilością godzin,
 • Zaświadczenie o dodatkowym treningu – jeśli uczestniczył – wraz z podpisem prowadzącego i ilością godzin,
 • Zaświadczenie o dodatkowych warsztatach wraz z podpisem osoby prowadzącej i ilością godzin, o ile uczestnik brał w takim udział,
 • Opis jednego procesu terapeutycznego z klientem indywidualnym. Czas trwania procesu nie może być krótszy niż 3 miesiące i powinien obejmować 12 spotkań z klientem.

Na roku 3 – na ostatnich zajęciach poprzedzających podsumowanie – 9 zjazd.

 • Zaświadczenie o terapii własnej z podpisem terapeuty oraz ilością godzin,
 • Zaświadczenie o odbyciu stażu z podpisem instytucji w jakiej praktykuje wraz z ilością godzin, 
 • Zaświadczenie o dodatkowym treningu – jeśli uczestniczył – wraz z podpisem prowadzącego i ilością godzin,
 • Zaświadczenie o dodatkowych warsztatach wraz z podpisem osoby prowadzącej i ilością godzin, o ile uczestnik brał w takim udział,
 • Opisy dwóch procesów terapeutycznych z klientami indywidualnymi. Każdy z procesów nie może trwać krócej niż 3 miesiące i powinien obejmować 12 spotkań z klientem, 
 • Uczestnik składa również w biurze Szkoły zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w wersji papierowej.
 • Niedopełnienie formalności może skutkować niedopuszczeniem do zaliczenia i podsumowania.
 • Regularność wpłat za szkolenie – zgodnie z harmonogramem płatności dołączonym do umowy.