Marten Bos - EAGT therapist, supervisor, coach. NSG trainer. He is also a GPO trainer. He works with exclusion and diversity.

Marten Bos Łódzka Szkoła Gestalt

Marten Bos – doświadczenie:

Terapeuta EAGT, superwizor, coach. Trener Holenderskiego Instytutu Gestalt (NSG). Jest także trenerem GPO. Skupia się na pracy z wykluczeniem i różnorodnością.

Marten Bos – o sobie:

„Coraz częściej w moim życiu (prywatnym, zawodowym, wolontaryjnym) zacząłem zdawać sobie sprawę z różnic, jakich doświadczamy i które kreujemy w naszych opowieściach. Dzielimy się naszymi historiami w bardzo różny sposób, poprzez język, gesty, rytuały, jedzenie, projektowanie przestrzeni, pomieszczeń, domu, ogrodu, a z pewnością także przestrzeni publicznej. Ale nie każda historia zajmuje tyle samo miejsca.

Stało się to ważną siłą napędową w mojej pracy i poza nią, aby poświęcać uwagę i przestrzeń jakościom opowieści, historiom równości i inkluzji, historiom wartości, nieusłyszanym i nieznanym; ukrytym i zaszczepionym wydarzeniom, wstrzymanym i nadmiernie eksponowanym opowieściom.
Kto jest za nie odpowiedzialny, jak wygląda kierowanie własną historią, co robisz/możesz/chcesz z nią zrobić?”