Meeting with the author and authors of the book - Kamila Biały, Tomasz Ferenc and Dagna Kidoń. 9.12.23 Lodz Gestalt School

Spotkanie z autorem i autorkami książki „Moralność a doznanie. Uwagi o estetycznym i pozaestetycznym doświadczaniu sztuki”: Kamilą Biały, Tomaszem Ferencem i Dagną Kidoń

🎬Spotkanie organizowane we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi.

Fenomenologia, teoria pola i relacyjność nie tylko w gabinecie! Zapraszamy na ucztę intelektualną, podczas której zobaczymy w jaki sposób filozofia i narzędzia, których używamy w praktyce terapeutycznej, mają zastosowanie w badaniach naukowych.

Termin: 9 grudnia,

Godzina: 18.00

Miejsce: Łódzka Szkoła Gestalt (Łódz, ul. Piotrkowska 125, III piętro, wejście z bramy) oraz ONLINE.

Wstep: wolny

📖Podczas spotkania do kupienia dostępne będą egzemplarze książki!

Spotkanie z autorem i autorkami książki – opis wydarzenia:

Czy podczas oglądania obrazów to, co polityczne ma wpływ na doznanie cielesne i afektywne? Czy światopogląd i ocena moralna może mieć znaczenie dla oceny estetycznej wybranych dzieł? W jaki sposób  wydarza się relacja pomiędzy nami a obrazami?

Na te oraz cały szereg innych tematów związanych z recepcją sztuki, będziemy mieli przyjemność rozmawiać z Kamilą Biały, Tomaszem Ferencem i Dagną Kidoń, autorami książki wydanej kilka tygodni temu przez Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi pt. „Moralność a doznanie. Uwagi o estetycznym i pozaestetycznym doświadczaniu sztuki”. Książka prezentuje nowatorskie podejście do badań nad recepcją sztuki łączące tradycję badawczą socjologii sztuki, neuronauki i badań eyetrackingowych oraz metody fenomenologicznej . Jest to multidyscyplinarny projekt badawczy, który ujawnia  wieloaspektowe spojrzenie na świat społeczny, na kierunki i możliwości humanistyki oraz zachęca do stawiania hipotez dotyczących wpływu badań i teorii na praktyczne zagadnienia funkcjonowania społeczeństwa, w tym pracę z ludźmi.

Zapraszamy do rozmowy!