• Topic:Therapeutic training in the Gestalt current
 • Leader:Kamila Biały
 • Organizer:Łódzka Szkoła Gestalt
 • Deadline:21 February 2024 09:30 - 25 February 2024 13:00
 • Workshop days:Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
 • Number of hours:40 training hours
 • Place:Headquarters of the Lodz Gestalt School, ul. 125 Piotrkowska St., Lodz
 • Price:1350 zł
 • Language:Polish

Trening terapeutyczny w nurcie Gestalt – opis wydarzenia:

Podczas treningu pracuję z id (funkcją to) życia grupowego, nie abstrahuję też od form pracy relacyjnej. Każda osoba w grupie ma swój udział w wyłaniających się doświadczeniach i jest przez nie tworzona.

Interesuje mnie eksplorowanie w grupie takich doświadczeń, które stanowią społeczno-kulturowe tło naszej pracy terapeutycznej, czyli kwestii płynności, fragmentaryczności, inności, obcości i przynależności. Jest to równoznaczne skupieniu na (między)cielesności-jako-tłu tworzenia konkretnych znaczeń. Innymi słowy, na takim tle ucieleśnionego rezonowania będziemy wspierać każde figuralne cierpienie czy po prostu doświadczenie.

To grupa jako całość wspiera poszczególne osoby w szukaniu w tu-i-teraz swoich odpowiedzi na niedokończone sprawy. Mimo przyjętej perspektywy teorii pola, moja odpowiedzialność jako prowadzącej różni się od tej przynależnej poszczególnym osobom w grupie.

Ponieważ jest to trening, szczególną uwagę kieruję na proces wspólnego uczenia się i warunki tegoż. Jest to, jeśli spojrzycie na harmonogram dni, relatywnie intensywne doświadczenie z dostatecznym czasem na asymilowanie. Współczesny świat, w tym świat przynoszony przez osoby do terapii, charakteryzuje wysoki poziom akceleracji i złożoności, jak i permanentny stan kryzysu (wiele kryzysów istnieje jednocześnie: ekologiczny, pandemiczny, społeczny i polityczny – wojna w Ukrainie). Jeśli mogę mieć na to wpływ, chcę zaproponować ramę, która nie replikuje tego tempa, a zostawia przestrzeń na wycofanie swojej energii. Kontakt jest na tyle dobry, na ile możemy wycofać się (PHG)”.

Trening terapeutyczny w nurcie Gestalt skierowany jest do psychoterapeutów/-ek i psychoterapeutów/-ek w szkoleniu Gestalt. Zaliczany jest do wymaganych godzin terapii grupowej, niezbędnych w procesie certyfikacji w nurcie Gestalt.

Godziny pracy:

  • Środa: 9:30 – 18:00
  • Czwartek: 9:30 – 18:00
  • Piątek: 9:30 – 18:00
  • Sobota: 9:30 – 18:00
  • Niedziela: 9:00 – 13:00
Sign up
Sales document for:
* - Fields marked with a red asterisk are required