• Topic:Supplementary Classes in Psychology
 • Leader:Tomasz Waleczko
 • Organizer:Łódzka Szkoła Gestalt
 • Deadline:13 January 2024 09:00 - 30 June 2024 18:00
 • Workshop days:Saturday, Sunday - 9:00 am - 6:00 pm
 • Number of hours:90 training hours
 • Place:online
 • Price:1600 zł
 • Payment:4x400 PLN payable according to the payment schedule, which is sent by e-mail
 • Language:Polish
 • For whom:For Gestalt students and all those interested in psychology

Zajęcia uzupełniające z psychologii, zgodnie ze standardami EAGT wymagane są dla wszystkich Studentów Szkół Gestalt, którzy nie posiadają wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego. Osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego, są w trakcie szkolenia Gestalt i chcą stać się certyfikowanymi psychoterapeutami Gestalt, zobowiązane są do uzupełnienia wiedzy zakresu 3 przedmiotów. Łódzka Szkoła Gestalt wychodzi naprzeciw studentom i pomaga w ich realizacji.

Zajęcia uzupełniające z psychologii – do kogo są skierowane?

Zajęcia uzupełniające z psychologii kierujemy do osób, które są w trakcie szkolenia Gestalt. Uzupełnienie wiedzy z zakresu wymienionych wyżej przedmiotów jest jednym z wymogów Stowarzyszenia EAGT, aby stać się psychoterapeutą Gestalt i otrzymać certyfikat EAGT.

Zapraszamy studentów Szkół Gestalt, którzy:

  • nie mają wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego
  • dawno ukończyli studia psychologiczne, a chcą odświeżyć lub pogłębić wiedzę z tego zakresu
  • ukończyli studia pedagogiczne, a wiedza z tego zakresu jest im mniej znana

Kurs psychologii będzie odbywał się w formie online i będzie prowadzony przez Tomasza Waleczko – psychologa, trenera II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracownika Uniwersytetu SWPS – oraz Danutę Brzezicką – psychologa, certyfikowaną psychoterapeutkę Gestalt, pracownika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajęcia uzupełniające z psychologii – dokładne daty zjazdów:

13.01 – 14.01.2024 Psychopatologia (Sobota, niedziela: 9:00 – 18:00, w tym przerwy)

02.03 – 03.03.2024 Teorie osobowości (Sobota, niedziela: 9:00 – 18:00, w tym przerwy)

04.05 – 05.05.2024 Psychologia rozwojowa cz. 1 (Sobota, niedziela: 9:00 – 18:00, w tym przerwy)

29.06 – 30.06.2024 Psychologia rozwojowa cz. 2 (Sobota, niedziela: 9:00 – 18:00, w tym przerwy)

Sign up
Only 15 places left
Sales document for:
* - Fields marked with a red asterisk are required