• Topic:Healing Trauma in the Path of Recovery: A Compassionate/Relational Gestalt Approach - A Gestalt approach to healing trauma and supporting recovery
 • Leader:Rafael Cortina
 • Organizer:Łódzka Szkoła Gestalt
 • Deadline:16 June 2023 09:00 - 18 June 2023 15:00
 • Workshop days:Friday, Saturday, Sunday
 • Number of hours:25 training hours
 • Place:Headquarters of the Lodz Gestalt School, ul. 125 Piotrkowska St., Lodz
 • Price:1500 zł
 • Language:English
 • Translation:Polish
 • Free choice:Yes
 • For whom:For psychotherapists and psychotherapists in training

Healing trauma and promoting recovery in a Gestalt approach – Rafael Cortina

Uzdrawianie traumy – Łódzka Szkoła Gestalt zaprasza na wydarzenie!

Healing Trauma – a description of the Workshop with Rafael Cortina:

Traumatyczne dzieciństwo i wydarzenia życiowe kształtują sposób, w jaki jednostka postrzega siebie i świat, co ma bezpośredni wpływ na relacje, postrzeganie siebie, umiejętności radzenia sobie, poczucie własnej wartości itp. Niestety, powszechnym i początkowo skutecznym sposobem radzenia sobie z wpływem traumy i przystosowywania się do świata są zachowania uzależniające. Przynoszą one chwilową ulgę i znieczulają ból emocjonalny i relacyjny. Celem warsztatu jest głębsze zrozumienie związku między uzależnieniem a traumą, roli układu nerwowego, niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa, teorii poliwagalnej oraz zastosowanie tej wiedzy w ramach psychoterapii Gestalt w celu wspierania procesu zdrowienia. Szkolenie to będzie kładło nacisk na nauczanie klinicznego modelu leczenia traumy i uzależnień poprzez przedstawienie związku między uzależnieniem a traumą, roli układu nerwowego oraz zastosowania tej wiedzy w ramach podejścia gestaltowskiego/relacyjnego. Celem jest pomoc klientom w rozwinięciu ich zdolności do odkrywania granicy kontaktu i budowania nowych doświadczeń, które mogą prowadzić do możliwości rozwoju i zdrowienia.

Rafael Cortina – kilka słów:

Rafael Cortina jest licencjonowanym terapeutą małżeńskim i rodzinnym w stanie Kalifornia, magistrem terapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą traumy klinicznej oraz certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt.

Doświadczenie

Jako terapeuta dwujęzyczny (angielsko-hiszpański) pracował w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z osobami, parami, rodzinami i grupami. Jest magistrem psychologii w zakresie doradztwa oraz magistrem administracji biznesowej z naciskiem na marketing. Studia ukończył w National University w San Diego. Obecnie jest członkiem wydziału adiunkta na National University oraz redaktorem/członkiem zarządu International Association of Advancement in Gestalt Therapy. Posiada ogromne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami  lękowymi, uzależnieniami, żałobą i stratą, podwójną diagnozą, pracą z traumą, LGBTQ+, doradztwem w zakresie HIV/AIDS, pracą ze snem, terapią par i psychoterapią zorientowaną na Gestalt.
Sign up

The registration deadline was on 18 June 2023 00:00