Those wishing to become a therapist are invited to join the full 4-year Gestalt psychotherapy course. Fill in the form and apply to the school.

Dane uczestnika

WykształcenieKliknij lub przeciągnij pliki do tego obszaru, aby je przesłać.
Możesz przesłać maksymalnie 2 plików.

* Do każdego formularza prosimy dołączyć CV bez zdjęcia w formacie PDF
* Osoby zainteresowane udziałem w II etapie szkolenia proszone są o wypełnienie dodatkowo miejsca w tabeli z nazwą Instytutu oraz dołączenie zaświadczenia ukończenia stażu w formacie PDF.

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z prowadzonym naboru/ rekrutacji do Łódzkiej Szkoły Gestalt.

Informujemy, że administratorem danych osobowych będzie: Łódzka Szkoła Gestalt, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 125. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania i anulowania.

Dane do faktury


Wczytywanie

Dane uczestnika

WykształcenieKliknij lub przeciągnij pliki do tego obszaru, aby je przesłać.
Możesz przesłać maksymalnie 2 plików.

* Do każdego formularza prosimy dołączyć CV bez zdjęcia w formacie PDF
* Osoby zainteresowane udziałem w II etapie szkolenia proszone są o wypełnienie dodatkowo miejsca w tabeli z nazwą Instytutu oraz dołączenie zaświadczenia ukończenia stażu w formacie PDF.

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z prowadzonym naboru/ rekrutacji do Łódzkiej Szkoły Gestalt.

Informujemy, że administratorem danych osobowych będzie: Łódzka Szkoła Gestalt, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 125. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania i anulowania.

Dane do faktury


Wczytywanie