Łódzka Szkoła Psychoterapii Gestalt

Łódzka Szkoła Gestalt logo
LGBTQ+ Friendly Łódzka Szkoła Gestalt

Гештальт-терапевтичний тренінг

Гештальт-терапевтичний тренінг

Дедлайн:21.02.2024r. - 25.02.2024r.

Лідэр:Kamila Biały

Trening terapeutyczny w nurcie Gestalt – opis wydarzenia: Podczas treningu pracuję z id (funkcją to) życia grupowego, nie abstrahuję też od form pracy relacyjnej. Każda osoba w grupie ma swój udział w wyłaniających się...