Гештальт-сертифікат підтверджує кваліфікацію, отриману в гештальт-терапії або гештальт-русі, який є одним з методів психотерапії та особистісного розвитку. Гештальт-терапія фокусується на усвідомленні “тут і зараз” і безпосередньому досвіді. Це цілісний підхід, який наголошує на повному розумінні контексту життя людини, а також стосунків між терапевтом і клієнтом.

Процес гештальт-сертифікації

 1. Освіта та навчання: Для того, щоб отримати сертифікат з гештальт-терапії, людина повинна пройти відповідне навчання, яке зазвичай включає в себе інтенсивні теоретичні та практичні заняття, а також клінічну практику під наглядом. Ці програми часто тривають кілька років і можуть пропонуватися терапевтичними інститутами або психотерапевтичними школами, що спеціалізуються на гештальт-терапії.
 2. Іспити та супервізія: Кандидати повинні скласти іспити та пройти процес супервізії, де їхня терапевтична робота оцінюється досвідченими гештальт-терапевтами.
 3. Сертифікація: Після успішного завершення навчальної програми та успішного оцінювання в процесі супервізії кандидат отримає сертифікат, що підтверджує його кваліфікацію гештальт-терапевта.

Важливість сертифікату

Наявність гештальт-сертифікації означає, що терапевт добре підготовлений і компетентний у застосуванні технік і методів гештальт-терапії. Такі терапевти готові працювати з клієнтами в різних контекстах, допомагаючи їм розвинути більше усвідомлення себе, своїх стосунків і того, як справлятися з життєвими викликами.

Сертифікати можуть видавати різні організації, такі як Європейська асоціація гештальт-терапії (EAGT), Польське товариство гештальт-психотерапії або інші авторитетні освітні та терапевтичні установи.


Гештальт-сертифікат: EAGT – Європейська асоціація гештальт-психотерапії

Сертифікація EAGT вимагає завершення 1 450 годин теоретичної та практичної підготовки:

Теорія та методологія

600 годин теорії та методології – Школа надає повний спектр контенту в межах необхідної кількості годин. Година вважається за 60 хвилин.

Клінічна практика

400 годин клінічної практики – година вважається як 60 хвилин у групі та 45-50 хвилин в індивідуальній обстановці.

 • Школа рекомендує 150-годинне стажування в клінічних умовах, але це не є обов’язковою вимогою для отримання сертифікату EAGT.
 • Учні можуть розпочати своє стажування після другого року навчання (2 рік ІІ етапу Школи). Це має бути вирішено керівником і старшим тренером, які дають свою згоду в письмовій формі. Зразок згоди надається стажеру електронною поштою, в секретаріаті Школи або безпосередньо від наукового керівника. Шаблон згоди також розміщено на сайті школи “Згода на початок навчання” та “Згода на додаткове навчання”. Згода на початок стажування надається один раз під час навчання і не може бути відкликана. У такому випадку учасник повинен ще раз попросити дозволу у супервізора та старшого тренера. “Згода на додаткове місце” видається, коли учасник змінює місце навчання або відвідує кілька місць одночасно. Підписані згоди приносяться стажером безпосередньо в офіс Школи.
 • На 2-му році 2-го етапу Школи потрібно отримати ступінь магістра, щоб мати можливість почати практикувати психотерапію, що є необхідною умовою для завершення Школи та отримання сертифікату в майбутньому. Галузь дослідження не має значення.
 • Період практики має бути розподілений щонайменше на два роки.
 • Стажування має бути затверджено в письмовій формі старшим тренером та керівником.
 • Стажер повинен брати активну участь у стажуванні. Якщо він виступає лише як спостерігач – практика не буде зарахована.

Групова терапія

150 годин групової терапії – Школа проводить 2 тренінги в рамках програми (один на Eтапі I – інтеграція та міжособистісний тренінг і один на другому Eтапі II – інтеграція та міжособистісний тренінг) – загалом 64 години. Година вважається за 60 хвилин. Учасник зобов’язаний пройти терапевтичне навчання самостійно, щоб виконати необхідну кількість годин для завершення навчання, а також у міру необхідності для процесу сертифікації. А якщо кількість годин групової терапії є недостатньою, учасник має можливість отримати кілька годин індивідуальної терапії до групової терапії.

Індивідуальна терапія

100 годин індивідуальної терапії – учасник проводить самостійно

 • Особистий терапевтичний досвід є абсолютно необхідним у роботі гештальт-терапевта.
 • Самотерапія означає, що учасник стає клієнтом досвідченого гештальт-терапевта.
 • Терапевт стажера повинен бути акредитованим гештальт-терапевтом, дійсним членом EAGT та/або PTPG.
 • Особистий терапевтичний досвід повинен бути розподілений на кілька років і підтверджений письмово.

Нагляд

100 годин групової супервізії – година в групі вважається 60 хвилинами. Групова супервізія відбувається в рамках тренінгу. Школа реалізує приблизно. 150 годин супервізії.

50 годин індивідуальної супервізії – година вважається за 50 хвилин в умовах індивідуальної супервізії. Індивідуальний контроль здійснюється студентами самостійно. Школа рекомендує розпочинати індивідуальну супервізію для студентів 1-го року навчання (ІІ етап), якщо вони вже мають клієнтів. Починаючи з 2-го року навчання (Етап ІІ), обов’язковим є початок індивідуальної супервізії.

 • Супервізія – це процес, під час якого стажер має можливість поміркувати та обговорити з досвідченим супервізором свій досвід клінічної роботи. Він спрямований на підтримку стажерів у їхньому професійному розвитку як гештальт-терапевтів, поєднуючи теорію і практику, прояснюючи питання перенесення, даючи волю страхам і навчаючи брати на себе відповідальність.
 • Супервізія є центральним процесом у підготовці гештальт-терапевтів.
 • Супервізія – це навчальний процес під керівництвом досвідченого гештальт-супервізора, акредитованого EAGT або PTPG.
 • Супервізор і стажер визначають, які клієнти будуть під супервізією.
 • Наприкінці кожного періоду супервізії, окрім підтвердження дат і годин, супервізор пише детальний опис, в якому описує процес навчання та досягнення розвитку. Документ підписується обома сторонами. Один примірник зберігається в офісі Школи в кредитній картці студента.

Додаткові воркшопи

50 годин за власним бажанням, так звані вільний вибір – Година вважається за 60 хвилин. Години повинні проводитися у сфері гештальт-терапії та сприяти досвіду різних стилів роботи в цій модальності. Учасники можуть пройти навчання в Лодзькій гештальт-школі, а також взяти участь у воркшопах, що пропонуються іншими гештальт-інститутами. Це контактні години. Їх можна впроваджувати паралельно з навчальною програмою або після неї. Старший тренер повинен затвердити ці години разом із супервізором. Ці години повинні бути офіційно підтверджені в письмовій формі.

Подальші заняття з психології:

Додатковою вимогою для отримання гештальт-сертифікату для тих, хто не є психологом або педагогом, є наявність повних знань з гештальт-терапії:

 • Психологія розвитку (2 семестри)
 • Теорія особистості (1 семестр)
 • Психопатологія (1 семестр)

Школа пропонує допомогу в поповненні знань з вищезгаданих предметів на II етапі навчання. Заняття повинен проводити викладач, який має повну кваліфікацію для викладання в академічному режимі. Заняття відбуватимуться поза програмою в онлайн-форматі.


Гештальт-сертифікат: PTPG – Польське товариство гештальт-психотерапії

 1. Бути членом Товариства PTPG щонайменше 4 місяці та дотримуватися Етичного кодексу PTPG.
 2. Закінчення навчання у вищому навчальному закладі, підтверджене кваліфікацією VII рівня НРК (Польської рамки кваліфікацій), тобто отримання диплому про закінчення єдиного магістерського ступеня або навчання другого циклу.
 3. Проходження 1450 годин теоретичного та практичного навчання включно:
 • Щонайменше 600 годин теорії та методології
 • Щонайменше 400 годин клінічної практики включно:
 • Щонайменше 150 годин студент повинен відпрацювати в психіатричних відділеннях або відділеннях невідкладної допомоги при психіатричних відділеннях
 • Не більше 250 годин студент проходить у терапевтичних закладах, амбулаторіях, кабінетах
 • 250 годин самостійної психотерапії включно:
 • Щонайменше 100 годин індивідуальної терапії
 • Не більше 150 годин групової терапії
 • 150 годин супервізії
 • 50 годин воркшопів, семінарів або конференцій з гештальт-конвенції
 • Опис завершеного психотерапевтичного процесу тривалістю не менше одного року
 • Успішне складання іспиту