Вкладка Школа психотерапії в Лодзі - це простір, де можна порівняти терапевтичні напрямки для тих, хто мріє стати терапевтом.

Вкладка “Школа психотерапії в Лодзі” – це простір, де ви можете переглянути і порівняти актуальні пропозиції інститутів, що пропонують навчальні програми для тих, хто мріє стати психотерапевтом. Ми вибрали центри з Лодзі, які пропонують 2, 4 і 4,5-річні цикли в інших модальностях, щоб вам було ще легше зрозуміти, що відрізняє гештальт-психотерапію від інших напрямків, а також що у них спільного – крім спільного бажання допомагати іншим в професії психотерапевта, звичайно.


Лодзька школа гештальт-психотерапії | Школа психотерапії в Лодзі

Гештальт-психотерапія вирізняється з-поміж вищезгаданих терапевтичних течій своїм унікальним підходом до роботи з клієнтами (в Гештальт-психотерапія, як гуманістичній течії, термін “пацієнт” не використовується, щоб не підкреслювати ієрархію між людьми, які беруть участь у терапії) та специфічними терапевтичними техніками і припущеннями. Ось деякі з основних відмінностей:

Зосередьтеся на теперішньому часі та досвіді тут і зараз: Гештальт-психотерапія робить особливий акцент на поточному досвіді клієнта в терапії. На відміну від психодинамічного підходу, який часто фокусується на минулому, гештальт зосереджується на тому, що відбувається в даний момент. Так само, порівняно з когнітивно-поведінковими підходами, які можуть зосереджуватися на зміні поведінки через роботу з думками та переконаннями, гештальт фокусується на безпосередньому переживанні та вираженні емоцій у теперішньому моменті.

Використання експериментів і дій в терапії: Гештальт-терапія часто використовує експерименти та дії в терапії, такі як рольові ігри, симуляції або конфронтації, щоб допомогти клієнтам дослідити та пережити свій досвід. У порівнянні з більш вербальними терапевтичними підходами, такими як психодинамічна або когнітивно-поведінкова терапія, гештальт спирається на дію та експеримент як ключові терапевтичні інструменти.

Зосередьтеся на процесі та стосунках: Гештальт-психотерапія робить великий акцент на терапевтичному процесі та стосунках між терапевтом і клієнтом. Як і в підході Арнольда Мінделла, гештальт визнає відносини ключовим елементом терапії та активно досліджує взаємодію між клієнтом і терапевтом як частину процесу зцілення.

Цілісний підхід до людини: гештальт розуміє людину як єдине ціле, інтегруючи ментальні, емоційні, тілесні та соціальні аспекти. Це схоже на системний підхід, але гештальт більше фокусується на індивідуальному досвіді клієнта, ніж на його соціальних відносинах.

Прямота і автентичність: гештальт-психотерапія заохочує клієнтів висловлювати свої почуття, емоції і потреби безпосередньо в терапії. Це схоже на еріксонівський підхід, який також наголошує на автентичності та безпосередності терапевтичних стосунків.

Тому, хоча гештальт-психотерапія може використовувати деякі елементи інших терапевтичних течій, таких як психодинамічна, когнітивно-поведінкова або системна, її специфічні техніки і припущення, такі як зосередженість на теперішньому моменті, використання експериментування і дії в терапії, а також цілісний підхід до людини, роблять її унікальним і особливим терапевтичним підходом.


Фонд сприяння психічному та соматичному здоров’ю Vis Salutis – Школа психотерапії в Лодзі

“Студенти отримують знання та навички, необхідні для роботи в психодинамічній, когнітивно-поведінковій та системній модальностях. Завдяки цій освітній концепції вони визначають свій професійний шлях, обираючи одну з парадигм або інтегруючи їх”.

Психодинамічна модальність:

  • Вона зосереджується на глибокому розумінні несвідомих психічних процесів, вважаючи, що багато наших дій і думок мотивовані несвідомими силами.
  • Вона включає теорію конфлікту, психосексуальну теорію (наприклад, психосексуальну теорію Фрейда) і концепцію психічних структур, таких як ід, его і супер-его.
  • Психодинамічна терапія фокусується на дослідженні стосунків між пацієнтом і терапевтом та аналізі дитячих травм і переживань, щоб зрозуміти поточні проблеми пацієнта.

Когнітивно-поведінкова модальність:

  • Вона зосереджується на поведінці, яку можна спостерігати, а також на думках і переконаннях, які нею керують.
  • Вона ґрунтується на припущенні, що поведінка – це засвоєна реакція на зовнішні стимули, і що негативні думки та переконання можуть призвести до проблемної поведінки.
  • Терапія, заснована на когнітивно-поведінковому підході, часто використовує такі методи, як тренування соціальних навичок, десенсибілізація, спрямована на зниження тривожності, і когнітивна терапія, заснована на зміні мислення і переконань.

Системна модальність:

  • Вона зосереджується на стосунках між людьми та соціальному контексті, в якому ці стосунки розвиваються.
  • Він передбачає, що проблеми людини можна зрозуміти лише в контексті її стосунків з іншими людьми та системами, в яких вона бере участь (наприклад, сім’я, соціальна група, робоче місце).
  • Системна терапія фокусується на зміні взаємодії між членами системи, а не лише на окремій людині.

Інтеграція цих напрямків враховує як психічні та поведінкові процеси, так і соціальний контекст. На практиці це може означати використання терапевтичних технік і стратегій з різних модальностей залежно від потреб і вподобань клієнта. Інтеграцію також можна розуміти як пошук спільних елементів між різними підходами і використання їх для підвищення ефективності терапії.


Центр короткострокової терапії в Лодзі | Школа психотерапії в Лодзі

“Ми базуємо нашу роботу на припущеннях і практиці методу орієнтованої на рішення психотерапії SFBT. Ми дізналися про цей спосіб роботи безпосередньо від його творців, Інсу Кім Берга та Стіва де Шазера. Центр короткої терапії є членом Європейської асоціації короткої терапії, Польської федерації психотерапії та Польської асоціації психотерапії, орієнтованої на рішення”.

Короткострокова терапія, орієнтована на вирішення проблем (SFBT) – це терапевтичний підхід, який фокусується на пошуку рішень поточних проблем клієнта, а не на аналізі минулого або причин виникнення проблем. До основних постулатів цього методу можна віднести:

Зосередження на рішеннях: Терапевти КПТ наголошують на тому, що працює і чого хоче досягти клієнт, а не зосереджуються на проблемах чи минулому. Замість того, щоб аналізувати причини проблем, терапевти запитують про цілі клієнта і зосереджуються на розробці практичних рішень.

Орієнтація на майбутнє: КПТ фокусується на майбутньому, на тому, яким клієнт хоче бачити своє життя після терапії, і які кроки він може зробити для досягнення цих цілей.

Короткострокова: Це метод короткострокової терапії, що означає, що терапія є короткостроковою і зосереджена на досягненні швидких, конкретних результатів і змін.

Клієнт як експерт: у SFBT клієнт вважається експертом у своєму житті та своїх проблемах. Терапевти ставлять запитання, щоб допомогти клієнтам знайти власні рішення та ресурси.

Мовно-орієнтовані техніки: терапевти КПТ використовують мовно-орієнтовані техніки, такі як шкалювання, питання винятків або питання про виключення, щоб допомогти клієнтам змінити свою точку зору і знайти спосіб вирішити проблему.


Польський Інститут Еріксона – Школа психотерапії в Лодзі

“Навчальна програма побудована таким чином, що учасники самостійно обирають воркшопи, які їх цікавлять, доступні в поточній навчальній програмі ПІЕ, щонайменше 250 навчальних годин в еріксонівському потоці, а також беруть участь у супервізії з супервізором з Польського Еріксонівського Інституту (130 годин супервізії) і з 1.01.2013 р. виконують 250 годин власної роботи. Закінчення навчальної програми підтверджує кваліфікацію для проведення терапії в рамках еріксонівського руху”.

Еріксоніанський рух названо на честь його засновника Мілтона Еріксона. Його гнучкий підхід, зосередженість на ресурсах пацієнта та використання креативних терапевтичних технік продовжують цінуватися терапевтами в усьому світі. Цей підхід широко використовується в сучасній терапевтичній практиці і вплинув на багато різних терапевтичних шкіл.

Ось деякі з основних припущень еріксонівського руху:

Терапевтичний гіпноз: Еріксон був відомий своїм використанням гіпнозу в терапії. На відміну від традиційного підходу до гіпнозу, при якому терапевт здійснює контроль над пацієнтом, Еріксон використовував тонкі навіювання, які заохочували пацієнта використовувати власні ресурси і здібності для зцілення.

Ресурс пацієнта: Еріксон вважав, що кожен пацієнт має всередині себе ресурс, який можна використати для вирішення проблем. Його підхід був зосереджений на виявленні цих ресурсів та їх мобілізації для досягнення змін.

Індивідуальність: Еріксон підкреслював індивідуальність кожного пацієнта та його ситуації. Його підхід до терапії був дуже гнучким і адаптованим до потреб і особливостей кожної людини.

Використання метафор: Еріксон часто використовував метафори та історії як терапевтичні інструменти. Він вважав, що метафори можуть допомогти пацієнтам глибше та інтуїтивніше зрозуміти свої проблеми.

Короткострокова терапія: На відміну від довгострокової психоаналітичної терапії, Еріксон надавав перевагу короткостроковому підходу, орієнтованому на досягнення швидких, конкретних результатів.


CENTRE POZA CENTRUM: Дворічне навчання процесуальної психології Арнольда Мінделла | Школа психотерапії в Лодзі

“Центр POZA CENTRUM при Польській асоціації психотерапевтів і тренерів з процесної психології був заснований у червні 2000 року Йоанною Дулінською та Міхалом Дудою у Варшаві. Лодзьку філію було відкрито у 2014 році. Ми всі працюємо за методом Процесної психології, розробленим доктором Арнольдом Мінделлом, який також називається Process Work або POP (Process Oriented Psychology)”.

Процесна психологічна терапія Арнольда Мінделла – це цілісний підхід, який поєднує елементи глибинної психології, психології тіла, трансперсональної психології та системної терапії. Він зосереджується на роботі з тілом, емоціями, символами та терапевтичними стосунками як ключовими елементами в процесі зцілення та особистісної трансформації.

Це основні принципи процесної психології Арнольда Мінделла:

Усвідомлення тіла: Мінделл надавав великого значення усвідомленню тіла та соматичному досвіду як центральному елементу терапевтичного процесу. Він вважав, що тіло зберігає інформацію та досвід, які можуть мати вирішальне значення для розуміння психічних проблем.

Робота зі сновидіннями та символами: Мінделл використовував сновидіння, мрії та інші символи як терапевтичний матеріал. Він вважав, що символи можуть дати глибоке знання про несвідомі психічні процеси і можуть бути корисними в процесі самопізнання і зцілення.

Процесний підхід: Мінделл зосередився на динаміці розумових та емоційних процесів, а не на статичних структурах особистості. Він вважав, що терапія повинна зосереджуватися на поточному досвіді клієнта та процесах, які ведуть до змін.

Терапія стосунків: Мінделл вважав, що стосунки між терапевтом і клієнтом є центральним елементом терапевтичного процесу. Терапевт виступає в ролі “фасилітатора” в дослідженні та розкритті досвіду клієнта, але в той же час активно бере участь у терапевтичному процесі.

Баланс між індивідуальністю та спільнотою: Мінделл підкреслив важливість балансу між індивідуальністю та спільнотою. Він вважав, що кожна людина є частиною великої соціальної та екологічної системи, і терапія повинна враховувати ці зв’язки.


Лодзька школа гештальт-психотерапії заохочує вивчення відмінностей у модальностях і, відповідно до своїх цінностей, хотіла б з любов’ю підкреслити, що ми розглядаємо їх як багатство і вибір для широкого кола людей, зацікавлених у тому, щоб стати психотерапевтом. Ми відкриті до творчих обмінів і творчого співзвуччя в терапевтичній сфері.