Програма Лодзької гештальт-школи включає всі наступні теми, які вимагаються Асоціацією EAGT.

ТЕМА 1: ІСТОРІЯ ТА КОРІННЯ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ:

Філософія; антропологія; психоаналіз; екзистенціалізм; феноменологія; теорія гештальту; східні філософії, єврейське коріння ГТ, робота з тілом, мистецтво, радикальні соціальні філософії.

ТЕМА 2: ТЕОРІЯ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ:

Поле організм/середовище; роздільна здатність фігури/поля; творча адаптація; парадоксальна теоретична модель змін; автентичність; контакт-відсторонення. Цикл досвіду; теорія “Я”; свідомість/усвідомлення; полярності; опір/переривання контакту; терапевтичний процес.

ТЕМА 3: ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:

Теорія особистості; здоров’я і хвороба; розвиток дитини і сучасні дослідження немовлят; людина в суспільстві, гендер і сексуальність, вплив глобальних змін на особистість.

ТЕМА 4: ТЕХНІКИ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ:

Експеримент; підкріплення; робота уві сні, робота на стільці, художня робота, дихання, робота уві сні тощо.

ТЕМА 5: ДІАГНОЗ: порівняльні підходи.

Диференціальна діагностика; DSM та МКХ; психодинамічна діагностика; гештальт. Феноменологічний діагноз

ТЕМА 6: РІЗНІ КЛІНІЧНІ ТЕМИ:

Гештальт-перспектива в психопатології; неврози, психози, особистісні розлади (пограничні, нарцисичні, залежні, істеричні тощо), тривожні/настроєві/харчові розлади/психосоматичні розлади, залежності тощо.

ТЕМА 7: ПОЛЯ ТА СТРАТЕГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ:

Особистості; пари; сім’ї; групи; організації; терапевтичні спільноти тощо.

ТЕМА 8: ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТ У ТЕРАПЕВТИЧНИХ СТОСУНКАХ

ВІДНОСИНИ: гештальт-перспектива перенесення, контрперенесення; діалог, контакт, відносини Я-Ти, співтворчість контакту, інтерсуб’єктивність….

ТЕМА 9: Права людини та соціальна відповідальність

Соціальні, культурні, політичні та екологічні аспекти терапії в цілому та їх значення для гештальт-терапевта. Відповідальність терапевта перед окремими клієнтами та спільнотою/середовищем, в якому він практикує.

ТЕМА 10: ПРИНЦИПИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЕТИКИ

Етичний кодекс ЄАГТ, Комітет з етики, процедура розгляду скарг, значення етики в особистій та професійній сфері. Етичні аспекти міжнародних політичних змін, етичні наслідки технологічних розробок (е-навчання, е-нагляд, е-терапія) тощо.

ТЕМА 11: ДОСЛІДЖЕННЯ В ГЕШТАЛЬТІ

Методи дослідження в гештальт-практиці, кількісні/якісні методи, порівняльні методи, самоописові методи.