Групова супервізія

Групова супервізія – це процес, під час якого учасники мають можливість обміркувати та обговорити свій досвід клінічної роботи з досвідченим супервізором. Супервізія дозволяє вдосконалити професійні навички, які ви вже маєте, а також набути нових і виробити свій індивідуальний стиль роботи. Супервізія є центральним процесом у підготовці терапевтів, оскільки вона базується на власній роботі терапевта, який має можливість у безпечному середовищі, з прийняттям і підтримкою супервізора, зіткнутися з самим собою в контексті труднощів у відносинах з клієнтом.

Групова супервізія

Групова супервізія зазвичай проходить у формі зустрічей у малих групах. Психотерапевт представляє супервізору і групі ситуацію, що виникає в процесі роботи з даним клієнтом, яка аналізується, обговорюється і рефлексується. Група ділиться спостереженнями та інсайтами. Також є час поставити запитання, які дозволяють більш детально розібратися в ситуації та розвинути гіпотези. Така форма співпраці дозволяє краще зрозуміти потреби та проблеми клієнта. Обмін думками дає змогу не лише вдосконалити власні навички, але й дізнатися про стилі роботи інших психотерапевтів. Все відбувається в присутності досвідченого супервізора, який контролює процес супервізії групи. Завдання супервізора – створити такий простір, щоб учасники групової супервізії дивилися на свою роботу з клієнтом у комфортному, безпечному середовищі.

Групова супервізія – цілі:

  • Підтримка професійного розвитку учасників як гештальт-терапевтів
  • Вироблення власного стилю роботи та ознайомлення з тим, як працюють інші терапевти
  • Вдосконалення існуючих навичок, а також набуття нових
  • Зменшення ризику психотерапії методом проб і помилок
  • Роз’яснення щодо питань переведення
  • Звільнення від тривоги, емоцій та обговорення інсайтів
  • Поглиблена робота терапевта над власними труднощами, які стають очевидними при роботі з конкретним клієнтом або принесеною ним темою
  • Вчимося брати на себе відповідальність

Наші нинішні групи суперінтендантів: